Najnowsze aktualności

WARSZTATY WIELKANOCNE W ŚWIETLICY...

Warsztaty w Świetlicy wiejskiej w Tarnowej to, kolejne z cyklu warsztatów wielkanocnych. Podczas spotkania pracowały dzieci...

Czytaj dalej

Nauka gry na instrumentach oraz zajęcia wokalne

Zajęcia instrumentalne oraz zajęcia wokalne
odbywają się w każdy

poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek‹

‹

 Instrumenty dęte/ orkiestra dęta/

‹‹Poniedziałek - 17:00 do 19:00‹ /dzieci/, 19.00- 21.00 /dorosli/, Środa 17.00- 19.00 /dzieci/, 19.00- 21.00 / dorośli/.

Nauka gry na instrumentach- gitara elektryczna, keyboard‹ poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 14.30- 20.00

€‹Nauka gry na instrumentach(pianino, keyboard, gitara) oraz zajęcia wokalne- wtorek, czwartek- indywidualne ustalenia z instruktorem

Instruktorzy:
Pan Wiesław Zydorkiewicz

Pan Dawid Różycki‹‹

Kapelmistrz Orkiestry Dętej‹ Andrzej Kujawa

Oferujemy naukę na: instrumentach dętych, ‹perkusji, gitarze elektrycznej, keyboardzie.

Udostępniamy dzieciom i młodzieży
nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy: konsolę muzyczną,
głośniki, mikrofony, wzmacniacze a także pulpity na nuty,
stojaki do instrumentów itp.

Projekt pn."Przebudowa budynku dawnej wozowni w Kolnicy z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury prowadzący ognisko wychowawcze".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

Copyright Ośrodek Kultury "Wozownia" 2013
Projekt i realizacja online24.pl